ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย
  • อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย

       ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงง้ม ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โครงการ 4500 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4500 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2543 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอ่าง  ดินถม ความยาว 231 เมตร ความสูง 25 เมตร สันเขื่อนกว้าง 17 เมตร ระดับน้ำเก็บกัก 1,640 ลบ.ม. หน่วยงานและประชาชน ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย เทศบาลตำบลเมืองงาย, เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประชาชนในเขตตำบลเมืองงาย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้กับเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  และเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่อไป


 
18 เมษายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107