ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา


นางสาวยุพิน สุขจิต
ครู คศ.1


นางสาวกาญจนา ไชยอ้าย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวเรวดี แก้วแปง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นายประทีป แสงเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก


นางจินตนา ปิ๊กต๊ะตอง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวผุสดี ผัดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนุชนาภรณ์ พงศ์ธัญญาเขต
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศุขนิตา พีระธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวณิชญาอัณณ์ กรณ์อุดมวัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวธัญญาพร สมดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนี กันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอังคณา เสื้อมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
830
เดือนที่แล้ว
837
ปีนี้
4,611
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
17,764
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 34 28 830 837 4,611 10,589 17,764 3.238.125.76