ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ มาตราการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
2ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 ม.ค. 2565
3ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง25 ม.ค. 2565
4ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 ม.ค. 2565
5ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ25 ม.ค. 2565
6ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 ม.ค. 2565
7ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น20 ม.ค. 2565
8ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส20 ม.ค. 2565
9ประกศ มาตรการป้องกันการรับสินบน20 ม.ค. 2565
10ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง20 ม.ค. 2565
11ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 256520 ม.ค. 2565
12ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ5 ม.ค. 2565
13มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ5 ม.ค. 2565
14ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน5 ม.ค. 2565
15ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ม.ค. 2565
16รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 25641 ก.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
778
ปีนี้
3,685
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
16,838
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 28 741 778 3,685 10,589 16,838 34.231.244.12