ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 25631 เม.ย. 2564
2ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 256430 มี.ค. 2564
3ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.พ. 2564
4ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง1 ก.พ. 2564
5ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 ก.พ. 2564
6ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 ก.พ. 2564
7ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ1 ก.พ. 2564
8ประกศ มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ก.พ. 2564
9ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ1 ก.พ. 2564
10ประกาศ มาตราการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 25641 ก.พ. 2564
11ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ1 ก.พ. 2564
12ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.พ. 2564
13ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.พ. 2564
14มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ6 ม.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
44
เดือนที่แล้ว
1,078
ปีนี้
9,747
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
12,311
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 57 44 44 1,078 9,747 2,564 12,311 54.165.57.161