ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 มี.ค. 2564
2คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก28 มี.ค. 2564
3คู่มือการจัดทำงบประมาณ28 มี.ค. 2564
4คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ28 มี.ค. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ28 มี.ค. 2564
6คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง28 มี.ค. 2564
7คู่มืองานธุรการและสารบรรณ28 มี.ค. 2564
8คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร28 มี.ค. 2564
9คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง256028 มี.ค. 2564
10คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ28 มี.ค. 2564
11คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร4 ม.ค. 2564
12คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง4 ม.ค. 2564
13คู่มือสมรรถนะหลัก4 ม.ค. 2564
14คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาล29 พ.ค. 2563
15ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมสินทรัพย์ของเทศบาล29 พ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
886
ปีนี้
593
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
13,746
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 10 21 593 886 593 10,589 13,746 52.203.18.65