ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

       ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้

พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น

1.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังต่อไปนี้

1.คำร้องขอโอน (ย้าย)

2.หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา

3.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

4.สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

          โดยยื่นเอกสารประกอบคำพิจารณาได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9918906


 
18 มีนาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69