ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม Traffyfondue,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โฉมใหม่ บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วย Traffy Fondue ช่องทางใหม่การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองงาย ผ่าน Line @traffyfondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองโดยนักวิจัยไทย NECTEC สวทช.
ท่านสามารถแสกน QR CODE ดังรูป หรือคลิกที่ลิงค์นี้ https://landing.traffy.in.th?key=ezKDBJtT
 
เพื่อส่งเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือมาให้เราดำเนินการได้เลยค่ะ #traffyfondue
ติดต่อเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
โทร.053-106403
แฟกซ์.053-106404
สายด่วน.097-9918906
03 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตปู่ก่ำ ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2566 ตามเอกสารแนบนี้

03 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
      เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
      สำหรับแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือ สามารถใช้แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานประเทศไทยได้ , ลงทะเบียนด้วยตนเองเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ทันที , ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , แจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน หรือจองคิวออนไลน์ และตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ เป็นต้น
26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมตามรอยวัฒนธรรมล้านนา สรงน้ำไหว้สาป๋าระมีพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมตามรอยวัฒนธรรมล้านนา สรงน้ำไหว้สาป๋าระมีพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ พระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้พระธาตุปู่ก่ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
23 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
07 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

30 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ,ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
28 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 - 7 เมษายน 2566 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-106403 กด 13 (กองการศึกษา) 

16 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การย้าย การโอน และการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566 ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 13 2 05 2103 001
2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 13 2 08 2107 001
15 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2566 (ในเวลาราชการ) รายละเอียดตามส่ิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

03 มีนาคม 2566

ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

      ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาะของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร นั้น 

      เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจัดการเชื้อเพลิงมากเกินความจำเป็น ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ซึ่งอาจทำให้ค่าคุณภาพอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์และกำจัดวัชพืชในที่ดิทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผาในที่โล่งทุกชนิดเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้ และทำให้ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน ยกเว้นพื้นที่ที่ขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในระบบไฟดี (Fire D) (รายละเอียดามเอกสารแนบนี้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และการขอแก้ไขข้อมูลจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมายข้างต้น จึงขอขยายการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน มกราคม 2566 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

01 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
    ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
ท่านสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2. Scan QR code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT
30 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง ) (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
       เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)
25 มกราคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (66 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
2,691
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
23,422
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
54,140
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 52 2,691 2,561 23,422 17,565 54,140 3.236.46.172