ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย (สินค้าเกษตรกร) อาชีพปศุสัตว์และอาชีพประมง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสบงาย (สินค้าเกษตรกร) อาชีพปศุสัตว์ และอาชีพประมง
สินค้า : กบ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก ไข่ไก่ ไก่พันธุ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรกรในเขตพื้นที่
หมายเลขโทรศัพท์ : คุณกาญ 088-4146382

♦ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาชัย หมู่ที่ 5  บ้านสบงาย ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าชุมชนของเกษตรกร เช่น กบ ปลาหมอ ปลานิล ปลาดุก ไข่ไก่ ฯลฯ ในราคาที่ประชาชนจับต้องได้ ในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน และสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม-ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้และ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง รวมถึงเศรษฐกิจที่มั่นคงต่อไปในอนาคต   


 
19 เมษายน 2564
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69