ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


นาวสาวศิริพร ชนะภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอัมภวรรณ ไชยวุฒิ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพิมลพรรณ ทะลือ
นักวิชาการคลัง


นางสาวนวพร หน่อแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวผ่องฉวีวรรณ์ อุปเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรัชนี มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเบญจวรรณ สุริวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเพ็ญนภา จะทอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69