ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)14 มิ.ย. 2565
2ประกาศ มาตราการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
3ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 ม.ค. 2565
4ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง25 ม.ค. 2565
5ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 ม.ค. 2565
6ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ25 ม.ค. 2565
7ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต25 ม.ค. 2565
8ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น20 ม.ค. 2565
9ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส20 ม.ค. 2565
10ประกศ มาตรการป้องกันการรับสินบน20 ม.ค. 2565
11ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง20 ม.ค. 2565
12ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 256520 ม.ค. 2565
13ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ5 ม.ค. 2565
14มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ5 ม.ค. 2565
15ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน5 ม.ค. 2565
16ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ม.ค. 2565
17รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 25641 ก.ย. 2564
18ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปลอดบุหรี่11 ส.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69