ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ1 มี.ค. 2566
2คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 ม.ค. 2566
3คู่มือการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รูปแบบ Classic1 ม.ค. 2566
4คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาล1 ต.ค. 2565
5ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมสินทรัพย์ของเทศบาล1 ต.ค. 2565
6คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 มี.ค. 2565
7คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก28 มี.ค. 2565
8คู่มือการจัดทำงบประมาณ28 มี.ค. 2565
9คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ28 มี.ค. 2565
10คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ28 มี.ค. 2565
11คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง28 มี.ค. 2565
12คู่มืองานธุรการและสารบรรณ28 มี.ค. 2565
13คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร28 มี.ค. 2565
14คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง256028 มี.ค. 2565
15คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ28 มี.ค. 2565
16คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร4 ม.ค. 2565
17คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง4 ม.ค. 2565
18คู่มือสมรรถนะหลัก4 ม.ค. 2565
19คู่มือการประเมิน ITA 25651 ม.ค. 2565

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107